Program KOLESARČKI je preventivno vzgojni program v cestnem prometu za najmlajše. Program se izvaja v vrtcih. Programa v vrtcih se lahko udeleži do 100 otrok. Namen programa je, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučimo kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Postavljeni so v vlogo voznika in doživljajo dogodke kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.

KOLESARČKI so namenjeni otrokom, ki obiskujejo vrtec ter otrokom prve triade osnovne šole. Otroci preko igre spoznajo kako jih na cesti vidi voznik, kako pomembna je varnostna čelada, predvsem pa, kako se pravilno prečka cestišče.

Vzgoja otrok naj bi se, po mnenju Sveta za preventivo in vzgojo v prometu RS, pričela takoj, ko otrok začne sodelovati v prometu kot potnik v vozilu, kot pešec ali kot kolesar.

IZVEDBA PROGRAMA KOLESARČKI

Program KOLESARČKI je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

V kratkem teoretičnem delu otroke seznanimo z osnovno kulturo v cestnem prometu, gibanju ob cesti oz. po prometnih površinah, prečanjem cestišča, semaforjem in z nekaterimi prometnimi znaki ter njihovim pomenom. Otrokom predstavimo dogajanje na cestišču in ob njem na osnovi igre, preko katere se otroci največ naučijo in si to tudi zapomnijo.

Praktični del se odvija na prometno urejenem poligonu, kjer je postavljenih več križišč, prehodov za pešce, semafor in prometnih znakov. Po poligonu se otroci popeljejo s štirikolesniki na pedala. Otrokom poligon pričara prave, resnične razmere v cestnem prometu.

Promet na poligonu nadzoruje in usmerja več za to usposobljenih strokovnjakov, ki otroke opozarjajo na napake in razlagajo kako ravnati v posamezni situaciji.

Na poligonu je istočasno sedem vozil. Medtem ko se bo prva skupina otrok vozila po poligonu, bo druga skupina pravilno prečkala cestišče čez postavljen prehod za pešce na poligonu.

S programom KOLESARČKI se bodo otroci naučili osnovnega, pravilnega vedenja v prometu in se obenem zabavali.