Obiskali smo že veliko vrtcev, šol in prireditev. Arhiv programa KOLESARČKI si lahko ogledate spodaj.

2006/07
 • vrtec Trzin (enota Palčica)
 • vrtec Škratek Svit Vodice
 • vrtec Mengeš (enoti Sonček in Gobica)
 • vrtec Brezovica pri Ljubljani (enote Brezovica, Vnanje in Notranje Gorice, Podpeč ter Rakitna)
 • vrtec Besnica pri Kranju (enote Besnica, Žabnica in Podblica)
 • vrtec Litija (enote Medvedek, Jurček, Kresnička, Taček, Sonček, Najdihojca in Ciciban)
 • vrtec JVVZ Prevalje
 • vrtec Majde Šilc Ribnica
 • vrtec Ilke Devetak Tolmin
 • OŠ Staneta Žagarja Kranj.

 

2007/08
 • Viški vrtci Ljubljana (enoti Rožna in Jamova)
 • vrtec H.C. Andersen Ljubljana (enoti Marjetica in Andersen)
 • vrtec Jelka Ljubljana (enoti Jelka in Vila)
 • vrtec Miškolin Ljubljana (enote Novo polje, Rjava cesta in Sneberje)
 • vrtec Jarše Ljubljana (enote Kekec, Mojca in Rožle)
 • vrtec Zelena jama Ljubljana
 • vrtec in prvošolci OŠ Dušana Muniha Most na Soči
 • vrtec Vrhovci Ljubljana (enote Vrhovci, Brdo in Rožnik)
 • vrtec Ciciban Ljubljana (enoti Ajda in Pastirček)
 • vrtec Lendava
 • vrtec Škratek Svit Vodice
 • vrtec Šmarje pri Jelšah
 • vrtec Studenci Maribor (enota Limbuš)
 • vrtec Koroška vrata Maribor (enote Smetanova, Ribiška in Kosarjeva)
 • vrtec Zarja Celje (enote Živ Žav, Čira Čara, Iskrica in Ringa Raja)
 • vrtec Otona Župančiča Maribor
 • vrtec Borisa Pečeta Maribor
 • vrtec Jožice Flander Maribor (enoti Fochova in Vanček Šarh)
 • vrtec Anice Černejeve Celje (enote Sonce, Mavrica in Luna)
 • Kranjski vrtci Kranj (enote Sonček, Najdihojca, Mojca in Čebelica)
 • vrtec Mojca Ljubljana (enota Rožle, Muca, Kekec, Tinkara)
 • vrtec Koper (enote Bertoki, Pobegi, Ribica, Šalara, Vanganel in Kekec)
 • vrtec Črnuče (enote Gmajna, Sonček, Sapramiška in Ostržek)
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • vrtec Šentrupert
 • vrtec Slovenska Bistrica (enote Zg.Ložnica, Oplotnica, Prihova, Ciciban, Sonček, Pragersko, Zg.Polskava, Makole, Laporje in Poljčane)
 • vrtec Velenje (enota Jurček) ter 1. in 2. razred OŠ Škale
 • vrtec Trbovlje (enote Mojca, Ciciban, Pikapolonica, Barbara)
 • vrtec Postojna
 • vrtec Stari trg pri Ložu ter osnovnošolci OŠ Stari trg pri Ložu
 • vrtec Ilke Devetak Tolmin (enota Volarje)
 • vrtec Podbrdo
 • vrtec Kobarid (enota Kobarid, Drežnice) in prvošolci OŠ Kobarid
 • vrtec Trzin (enota Palčica)
 • vrtec Antona Medveda Kamnik (enote Sneguljčica, Marjetica, Tinkara, Mojca, Petrna, Mavrica, Pedenjped) ter prvošolci OŠ Marije Vere
 • vrtec Zagorje ob Savi (enota Center, Jurček, Izlake in Kisovec)
 • vrtec Rogaška Slatina
 • vrtec Kidričevo
 • vrtec Urša Domžale
 • vrtec Mavrica Brežice
 • vrtec Šentjur (enota Pešnica)
 • vrtec Rogatec
2008/09
 • vrtec Viški gaj Ljubljana
 • prvošolci OŠ Šalek in OŠ Livada Velenje
 • vrtec Pedenjped Novo mesto (enote Pedenjped, Rdeča kapica, Ostržek, Metka in Videk)
 • vrtec H.C. Andersen Ljubljana (enota Marjetica, Andersen, Lastovica)
 • vrtec Viški vrtci Ljubljana (enote Bičevje, Jamova, Rožna dolina)
 • vrtec Jožice Flander Maribor (enota Fochova, Razvanje in Vanček Šarh)
 • vrtec Trebnje
 • vrtec Črnuče (enota Ostržek, Gmajna, Sapramiška, Sonček)
 • vrtec Vodice
 • vrtec Idrija ter 1. in 2. razred OŠ Idrija
 • vrtec Šenčur in 2. in 3. razred OŠ Šenčur
 • vrtec Orehek Kranj
 • Kranjski vrtci (enota Najdihojca)
 • vrtec Miškolin Ljubljana (enota Zajčja Dobrava)
 • vrtec Mojca Ljubljana (enota Mojca, Rožle, Kekec, Tinkara)
 • vrtec Šentjur (enota Hruševec)
 • vrtec Koper (enota Ribica, Kekec, Pobegi, Bertoki)
 • vrtec in OŠ Markovci
 • vrtec Ig (enota Krimček in Studenček)
 • vrtec Vodmat (enota Vodmat, Klinični center)
 • vrtec Vrhovci (enota Vrhovci, Brdo)
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • vrtec Šoštanj
 • OŠ Lovrenc na Pohorju (prva triada)
 • vrtec in OŠ Horjul
 • vrtec Vojnik
 • vrtec in OŠ Prebold
 • vrtec Krško
 • vrtec Zagorje (enota Zagorje, Izlake, Kisovec)
 • vrtec Kamnik
 • vrtec in OŠ Sodražica
 • vrtec Ormož
 • vrtec Cerknica (enota Cerknica, Rakek in Grahovo)
 • vrtec Ribnica
 • vrtec Hrastnik
 • vrtec Litija
 • vrtec Postojna
 • vrtec in OŠ Gornji Grad
 • vrtec Dravograd
 • vrtec in OŠ Pivka
 • vrtec Rogaška Slatina
 • vrtec Urša Domžale
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec Zarja Celje
 • vrtec Tončke Čečeve Celje
 • OŠ Šoštanj
 • OŠ Blanca
2009/10
 • vrtec Viški gaj
 • vrtec Viški vrtci
 • vrtec Trzin
 • vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava
 • vrtec Ig
 • vrtec Koper (enote Ribica, Kekec, Šalara, Vanganel, Pobegi, Bertoki)
 • vrtec Delfino Blu
 • vrtec Pedenjped Novo mesto
 • vrtec Sežana
 • OŠ Planina pri Sevnici (prva triada)
 • vrtec in 1. razred OŠ Lendava
 • vrtec Šmarje pri Jelšah
 • vrtec in 1. razred OŠ Šenčur
 • vrtec Škratek Svit Vodice
 • OŠ Lesično (prva in druga triada) in OŠ Kozje (prva triada)
 • vrtec Brezovica pri Ljubljani
 • vrtec in OŠ Šmartno pri Litiji
 • vrtec Trebnje
 • vrtec Izola
 • vrtec Ajdovščina
 • vrtec in OŠ Apače
 • vrtec Velenje (enota Ciciban)
 • vrtec Mornarček Piran
 • vrtec in OŠ Šempeter pri Gorici (Šempeter, Vrtojba, Vogrsko)
 • vrtec Radeče
 • vrtec Ravne na Koroškem
 • vrtec Cerknica (enote Cerknica, Rakek, Grahovo)
 • vrtec in OŠ Spodnja Idrija
 • vrtec Železniki
 • vrtec in OŠ Šmarjeta
 • vrtec Urša Domžale
 • vrtec Sevnica
 • vrtec in OŠ Straža
 • vrtec in OŠ Benedikt
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • vrtec Gorenja vas
 • vrtec Cerknica (Cerknica, Grahovo, Rakek)
 • vrtec Kamnik
 • vrtec Hrastnik (Hrastnik, Dol pri Hrastniku)
 • vrtec in OŠ Podčetrtek
 • OŠ Metlika
 • vrtec Most na Soči
 • vrtec Škofja Loka
 • vrtec Tolmin
 • vrtec Ribnica
 • vrtec in OŠ Selnica ob Dravi
 • vrtec Zarja Celje
 • vrtec Kidričevo
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec in OŠ Pivka
 • vrtec Vrhovci Ljubljana
 • vrtec in OŠ Veliki Gaber
 • OŠ Sežana
 • vrtec Šentjur
 • vrtec Trbovlje
 • vrtec in OŠ Mokronog
 • vrtec Braslovče
 • OŠ Šoštanj
 • OŠ Žalec
 • vrtec Tončke Čeč Celje
 • vrtec in OŠ Bistrica ob Sotli
2010/11
 • vrtec in OŠ Sodražica
 • Viški vrtci
 • vrtec Medvode
 • vrtec in OŠ Otlica
 • vrtec in OŠ Ribnica na Pohorju
 • OŠ Mihe Pintarja – Toleda Velenje
 • vrtec Trzin
 • OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana
 • OŠ Šmarje pri Jelšah, PŠ Kristan vrh
 • vrtec Ptuj
 • vrtec Šmarje pri Jelšah
 • vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
 • vrtec Zagorje ob Savi
 • vrtec Koper
 • vrtec in OŠ Žirovnica
 • vrtec in OŠ Šmarje pri Litiji
 • OŠ Trzin
 • vrtec in OŠ Lendava
 • vrtec Galjevica Ljubljana
 • vrtec Vodice
 • vrtec Mojca Ljubljana
 • vrtec Kidričevo
 • OŠ Bršljin Novo mesto
 • vrtec in OŠ Kobarid
 • vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • vrtec Semedela
 • vrtec Šentjur
 • vrtec Viški Gaj Ljubljana
 • vrtec Trebnje
 • Zavod ND, Ilirska Bistrica (vrtec Antonina)
 • OŠ Miren
 • OŠ Frana Roša Celje
 • vrtec in OŠ Loški Potok
 • vrtec Šentvid Ljubljana
 • vrtec Brezovica pri Ljubljani
 • vrtec Kamnik
 • vrtec in OŠ Idrija in Spodnja Idrija
 • vrtec Pedenjped Novo mesto
 • vrtec Vrhovci Ljubljana
 • vrtec Urša Domžale
 • vrtec Ljutomer
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • vrtec Ig
 • OŠ Matije Čopa Kranj
 • vrtec Cerknica
 • vrtec in OŠ Most na Soči
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
 • vrtec Piran
 • vrtec Ravne ne Koroškem
 • vrtec Hrastnik
 • OŠ Prebold
 • OŠ Pod goro Slovenske Konjice
 • OŠ Košana
 • vrtec Škofja Loka
 • vrtec in OŠ Železniki
 • vrtec Zarja Celje
 • vrtec Rogaška Slatina
 • OŠ Brinje Grosuplje
 • vrtec Trbovlje
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec Tolmin
 • vrtec Delfino Blu Koper
 • vrtec Tončke Čečeve Celje
 • vrtec Ribnica
 • vrtec in OŠ Pivka
 • vrtec Postojna
 • vrtec Ajdovščina
 • vrtec Litija
 • OŠ Prestranek
 • vrtec in OŠ Benedikt
 • OŠ Šoštanj
2011/12
 • vrtec pri OŠ Krmelj
 • vrtec Najdihojca Ljubljana
 • OŠ Bohinjska Bistrica
 • vrtec Kolezija Ljubljana
 • vrtec Pedenjped Ljubljana
 • vrtec Ciciban Ljubljana
 • vrtec Brnčičeva Ljubljana
 • vrtec dr. France Prešeren Ljubljana
 • viški Vrtci
 • vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana
 • vrtec Miškolin Lj-Polje
 • vrtec Selnica ob Dravi
 • vrtec Mojca Ljubljana
 • vrtec Zelena Jama Ljubljana
 • vrtec Vrhnika
 • vrtec Koper
 • vrtec Kamnik
 • vrtec Župančičeva Jama
 • OŠ rače-Fram
 • OŠ Pavla Lunačka Šentrupert
 • OŠ Šenčur
 • Zavod Levec
 • OŠ Idrija in Sp. Idrija
 • OŠ Miren
 • vrtec Brezovica pri Ljubljani
 • vrtec Cerknica
 • vrtec Kamnik
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
 • OŠ Cirkulane
 • OŠ Lovrenc na Pohorju
 • OŠ Pod Goro Slovenske Konjice
 • OŠ Kanal
 • OŠ ob Dravinji in OŠ Loče Slovenske Konjice
 • vrtec Velenje
 • vrtec Medvode
 • vrtec Ljutomer
 • PŠ Trnovska vas
 • vrtec Piran
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec Cerklje
 • OŠ Mladika Ptuj
 • vrtec Vrhnika
 • vrtec Ravne na Koroškem
 • OŠ Stopiče Novo mesto
 • vrtec Gornji Grad
 • OŠ Benedikt
 • vrtec IG
 • vrtec Škofja Loka
 • vrtec Zarja Celje
 • OŠ Dobje
 • vrtec Rogaška Slatina
 • vrtec Hrastnik
 • OŠ Postojna
 • OŠ Mokronog
 • vrtec Ribnica
 • vrtec Miškolin Lj-Polje
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • vrtec Tončke Čečeve Celje
 • OŠ Pivka
 • vrtec Trbovlje
 • OŠ Zavrč
 • OŠ Brinje Grosuplje
 • vrtec Most na Soči
 • OŠ Šoštanj
 • vrtec Urša Domžale
 • OŠ Bistrica ob Sotli
2012/13
 • vrtec Miškolin, enota Zajčja Dobrava
 • vrtec Pedenjped, enota Zalog
 • vrtec H.C. Andersen, enota Andersen
 • vrtec Vrhovci
 • vrtec Mojca, enota Kekec
 • OŠ Fram
 • OŠ Šmartno pri Litiji
 • Viški vrtci
 • OŠ Janeza Mencigerja Bohinjska Bistrica
 • vrtec Koper
 • OŠ Rače
 • OŠ Šenčur
 • vrtec Viški Gaj Ljubljana
 • OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
 • OŠ Žirovnica
 • vrtec Škratek Svit Vodice
 • vrtec Trzin
 • zasebni vrtec Geko Trzin
 • OŠ Železniki
 • Kranjski vrtci, enota Planina
 • vrtec Murenčki Cerklje na Gorenjskem
 • vrtec Trebnje
 • Kranjski vrtci, enota Janina
 • OŠ Selca
 • OŠ Selnica ob Dravi
 • vrtec Brezovica pri Ljubljani
 • vrtec Kamnik
 • vrtec Miškolin Lj-Polje
 • vrtec Martin Krpan Cerknica
 • vrtec Medvode
 • vrtec Litija
 • OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
 • 2. OŠ Slovenska Bistrica
 • OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
 • vrtec pri OŠ Deskle
 • vrtec Hrastnik
 • vrtec Piran
 • vrtec Ravne na Koroškem
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec Peter Pan Kamnik
 • vrtec Morje Lucija
 • vrtec Velenje
 • vrtec Šmarje pri Jelšah
 • vrtec Zarja Celje
 • vrtec Ig
 • vrtec Ribnica
 • Tolmin prireditev
 • vrtec Most na Soči
 • vrtec Škofja Loka
 • vrtec Rogaška Slatina
 • vrtec Škofljica
 • vrtec Postojna
 • OŠ Mladika Ptuj
 • OŠ Pod goro Slovenske Konjice
 • OŠ ob Dravinji in OŠ Loče Slovenske Konjice
 • OŠ Benedikt
 • vrtec Trbovlje
 • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
 • vrtec Oplotnica
 • OŠ Prebold
 • vrtec Delfino Blu
 • vrtec Ormož
 • vrtec Urša
 • vrtec Ilirska Bistrica
 • OŠ Idrija in OŠ Sp. Idrija
 • OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj
 • vrtec Sežana
 • vrtec Dobrova
 • vrtec Mozirje (pro bono)
 • vrtec Velenje
 • OŠ Livava Velenje
 • Kranjski vrtci (4 izvedbe)
 • vrtec Beltinci
 • OŠ Bohinjska Bistrica
 • vrtec Koper (3 izvedbe)
 • OŠ Fram
 • OŠ Rače
 • OŠ Sevnica
 • vrtec Sevnica
 • Viški gaj (2 izvedbi)
 • OŠ Šenčur
 • OŠ Šentrupert
 • OŠ Železniki
 • OŠ Selca
 • vrtec Trzin
 • OŠ Divača
 • OŠ Nove Fužine Lj
 • vrtec Vrhovci
 • vrtec Geko
 • vrtec Manka Golarja GR
 • OŠ Dornberk NG
 • OŠ Sladki vrh Šentilj
 • OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje (2 izvedbi)
 • vrtec Mavrica Trebnje
 • Viški vrtci (2 izvedbi)
2013/14
 • vrtec Mozirje
 • vrtec Velenje
 • OŠ Livada Velenje
 • Kranjski vrtci
 • OŠ Bohinjska Bistrica
 • vrtec Beltinci
 • vrtec Koper
 • OŠ Fram
 • OŠ Rače
 • OŠ Sevnica
 • vrtec Sevnica
 • vrtec Viški gaj
 • vrtec Trebnje
 • OŠ Šenčur
 • OŠ Šentrupert
 • OŠ Železniki
 • OŠ Selca
 • vrtec Trzin
 • OŠ Divača
 • OŠ Nove Fužine LJ
 • vrtec Vrhovci
 • vrtec Geko
 • vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
 • OŠ Dornberk
 • OŠ Sladki vrh Šentilj
 • OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
 • OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
 • Viški vrtci
 • vrtec Škratek Svit Vodice
 • OŠ Idrija in OŠ Spodnja Idrija
 • OŠ Podčetrtek
 • vrtec Antona Medveda Kamnik
 • vrtec Miškolin LJ
 • vrtec Galjevica LJ
 • OŠ Rovte Logatec
 • Vrtci Brezovica
 • OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
 • OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
 • OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu
 • OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
 • vrtec Martin Krpana Cerknica
 • OŠ Ob Dravinji in OŠ Loče
 • OŠ Pod Goro
 • vrtec Hrastnik
 • vrtec Morje Lucija
 • vrtec Anice Černejeve CE
 • vrtec Zarja CE
 • PŠ Kostanjevica
 • PŠ Bilje
 • vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
 • vrtec Ajdovščina
 • vrtec Ribnica
 • vrtec Ig
 • OŠ Vuzenica
 • vrtec Škofja Loka
 • PŠ Trnovska vas
 • vrtec Ormož
 • vrtec Urša Domžale
 • OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
 • vrtec Ravne na Koroškem
 • OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki
 • vrtec Most na Soči
 • vrtec Trbovlje
 • OŠ Cerkno
 • vrtec Medvode
 • OŠ Dutovlje
 • OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
 • OŠ Pohorsjega odreda Slovenska Bistrica
 • Oš Benedikt
 • OŠ Breg Ptuj
 • OŠ Marije Vere Kamnik
 • vrtec Ljutomer
 • vrtec Rogaška Slatina
 • OŠ K.D.K. Šoštanj
Prireditve

Sodelovali pa smo tudi na naslednjih prireditvah:

  • prireditev Maribor marec 2017
  • prireditev pri Otroškem Vrtcu Ajdovščina april 2017
  • prireditev Piran april 2017
  • prireditev Čarobni dan – Tivoli junij 2017
  • prireditev OŠ Kidričevo junij 2017
  • prireditev Zavod Kočevsko junij 2017

  • prireditev Maribor marec 2016
  • prireditev Piran april 2016
  • prireditev Vrtec Dol pri Ljubljani junij 2016
  • prireditev Vrtojba september 2016
  • prireditev Kamnik september 2016
  • prireditev Zagorje september 2016
  • prireditev Ptuj september 2016
  • prireditev Žalec september 2016
  • prireditev Otvoritev novega vrtca Čirče oktober 2016

    • prireditev Maribor marec 2015
    • prireditev Piran april 2015
    • prireditev Kranj junij 2015
    • prireditev Dan podjetja Kolektor julij 2015
    • prireditev v City parku september 2015
    • prireditev Kamnik (Evropski teden mobilnosti) september 2015
    • prireditev Velenje (Evropski teden mobilnosti) september 2015
    • prireditev Ptuj (Evropski teden mobilnosti) september 2015

    • prireditev v City parku september 2014
    • prireditev Živ Žav v Kranju september 2014
    • prireditev Kamnik (Evropski teden mobilnosti) september 2014
    • prireditev Velenje (Evropski teden mobilnosti) september 2014
    • prireditev Ptuj (Evropski teden mobilnosti) september 2014
    • prireditev Žalec september 2014
    • prireditev Maribor marec 2014
    • prireditev Piran april 2014
    • prireditev Tolmin maj 2014
    • prireditev Zagorje maj 2014
    • prireditev Kranj junij 2014
    • prireditev Kranj- Čirče junij 2014

    • prireditev na Naj Dan Predoslje december 2013
    • ŽIV-ŽAV Kranj september 2013
    • prireditev Kamnik september 2013
    • prireditev Velenje september 2013
    • prireditev Ptuj september 2013
    • prireditev Smlednik september 2013
    • prireditev Lendava oktober 2013
    • prireditev Zagorje oktober 2013
    • Lunin festival junij 2013
    • prireditev v Kamniku v okviru Veronikinega festivala junij 2013

    • ŽIV-ŽAV Kranj september 2012
    • Lunin festival september 2012
    • prireditev na Naj Dan Predoslje september 2012
    • prireditev v Europark-u Zagorje maj 2012
    • prireditev Besniški dnevi KS Besnica in SPV Kranj junij 2012
    • prometna prireditev pred nakupovalnim centrom Mercator Domžale junij 2012
    • prireditev na Naj Dan Predoslje september 2012
    • ŽIV-ŽAV Kranj september 2012

    • Naj Dan Predoslje avgust 2011
    • Lunin festival junij 2011
    • VULCO prometna prireditev za otroke iz vrtca in OŠ Žirovnica (Vulco servis Janez Žemlja) junij 2011
    • prireditev Besniški dnevi KS Besnica in SPV Kranj junij 2011
    • prireditev Skupaj za varnost Bohinj junij 2011
    • prireditev Vaša izkušnja-naš nasvet-varno življenje pred Mercator centrom Kranj april 2011
    • prireditev Red je vedno pas pripet v Poljčanah april 2011
    • prireditev BMW ob lansiranju nove serije 6, Portorož, marec 2011
    • prireditev Red je vedno pas pripet v Mariboru marec 2011

    • prometna prireditev pred nakupovalnim centrom Qlandia Kranj oktober 2010 (SPV Kranj in PU Kranj)
    • prometni dan v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana september 2010
    • prometna prireditev ob dnevu brez avtomobila MO Ptuj september 2010
    • ŽIVŽAV Kranj september 2010
    • Naj Dan Predoslje avgust 2010
    • Kranjfest julij 2010
    • Lunin festival junij 2010
    • prireditev Besniški dnevi KS Besnica in SPV Kranj junij 2010
    • prometna prireditev SPV Žirovnica maj 2010
    • prometna akcija trgovskih centrov Qlandia maj 2010
    • prireditev Vaša izkušnja-naš nasvet-varno življenje pred Mercator centrom Kranj april 2010
    • prireditev Red je vedno pas pripet v Mariboru marec 2010

    • božično preventivni dan v Kranju dec.2009
    • prometni dnevi Luke Koper za koprske vrtce sept.2009
    • prometni dnevi Interspar Vič Ljubljana za vrtce Ljubljana-Vič sept.2009
    • Naj Dan Predoslje avgust 2009
    • Lunin festival junij 2009
    • prireditev Besniški dnevi junij 2009
    • prireditev Policijska izkušnja kot nasvet Kranj april 2009
    • prireditev Pasovček Kranj april 2009

    • božično novoletna prireditev Sveta za preventivo Kranj december 2008
    • prometna prireditev v KS Čirče Kranj 2008
    • prireditev ob Evropskem dnevu prometne varnosti v OŠ France Prešeren Kranj 2008
    • prireditev ob Evropskem dnevu prometne varnosti na Ptuju 2008, 2009
    • prireditev ob Evropskem dnevu prometne varnosti v Grosupljah 2008
    • prireditev MC Kotlovnica Kamnik junij, oktober 2008
    • NOČ RAZISKOVALCEV Maribor september 2008
    • prireditev ob Evropskem tednu prometne varnosti v Mariboru 2007, 2008, 2009
    • ŽIV ŽAV 2008 Kranj
    • prometna prireditev Interspara Velenje za otroke iz Velenja junij in september 2008
    • prometna prireditev Interspara Ljubljana-Vič september 2008
    • prometna prireditev Interspara Citycenter Celje september 2008
    • prireditev KS Predoslje 2007, 2008
    • Kranjska noč2007, 2008
    • Kolesariada – zaključna prireditev vrtca Studenci 2008
    • športno prometni dan v Gameljnah 2008
    • prireditev zavarovalnice Adriatic Slovenica 2007, 2008
    • tehniški prometni dan na OŠ Orehek Kranj 2008

    • Pikin festival Velenje 2007
    • dan prometne varnosti na Ptuju 2007
    • prireditev občine Kozje 2007
2014/15
 • vrtec Vrhovci
 • OŠ Šmartno pri Litiji
 • vrtec Škofja Loka
 • OŠ Rače
 • vrtec Fram
 • OŠ Bohinjska Bistrica
 • vrtec Ciciban Sevnica
 • vrtec Gornja Radgona
 • Kranjski vrtci
 • Viški vrtci
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
 • OŠ Žirovnica
 • OŠ Kanal
 • OŠ Šentrupert
 • OŠ Šempas
 • vrtec Ivančna Gorica
 • Viški gaj
 • OŠ Lovrenc na Pohorju
 • OŠ Selnica ob Dravi
 • vrtec Vodice
 • Vrtec Cerklje na Gorenjskem – enota Zalog
 • vrtec Mavrica Trebnje
 • OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
 • vrtec Trzin
 • OŠ Mladika Ptuj
 • OŠ Spodnja Idrija
 • vrtec Sežana
 • vrtec Kamnik
 • OŠ IC Vrhnika
 • OŠ AMS Vrhnika
 • Vrtci Brezovica
 • OŠ Ob Dravinji in OŠ Loče
 • OŠ Pod Goro Sl. Konjice
 • vrtec Morje Lucija
 • vrtec Martin Krpan cerknica
 • vrtec Miškolin LJ
 • OŠ Toma Brejca Kamnik
 • vrtec Anice Černejeve Celje
 • vrtec Zarja Celje
 • OŠ Benedikt
 • Otroški vrtec Ajdovščina
 • vrtec Ribnica
 • vrtec Hrastnik
 • vrtec Postojna
 • OŠ Prestranek
 • vrtec Murenčki Cerklje na Gorenjskem
 • Vrtec Škofja Loka
 • vrtec Cepetavček Mirna peč
 • vrtec zelena jama LJ
 • vrtec Kurirček Logatec
 • vrtec Ravne na Koroškem
 • vrtec Ormož
 • vrtec Most na Soči
 • vrtec Urša
 • vrtec Trbovlje
 • vrtec Litija
 • vrtec rogaška Slatina
 • vrtec Tolmin
 • OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica
 • OŠ Šoštanj
2015/16
  • vrtec Fram
  • OŠ Maksa Pečarja LJ
  • OŠ Šmartno pri Litiji
  • OŠ Predoslje
  • OŠ Simona Jenka Kranj
  • OŠ Franceta Prešerna Kranj
  • vrtec Gornja Radgona
  • OŠ Železniki
  •  vrtec Ciciban Sevnica
  • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
  • OŠ Sladki vrh
  • OŠ Bohinjska Bistrica
  • vrtec Studenci M
  • OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
  • OŠ Rače
  • vrtec Mavrica Trebnje
  • OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
  • vrtec Škratek Svit Vodice
  • OŠ Dušana Flisa Hoče
  • vrtec pri OŠ Deskle
  • OŠ Šentrupert
  • OŠ Mladika Ptuj
  • vrtec Delfino Blu Koper
  • vrtec Trzin
  • OŠ Selnica ob Dravi
  • OŠ Spodnja Idrija in OŠ Idrija
  • Vrtec Borovnica
  • prireditev v Mariboru
  • OŠ Pod goro Slovenske konjice
  • Vrtci Brezovica
  • OŠ Ob Dravinji in OŠ Loče
  • OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
  • Vrtec Miškolin Ljubljana
  • Vrtec Antona Medveda Kamnik
  • Vrtec Geko (Trzin)
  • OŠ Sveti Tomaž
  • Vrtec Cerknica
  • Vrtec Anice Černejeve Celje
  • Vrtec Morje Lucija
  • OŠ Podgorje
  • OŠ Benedikt
  • Vrtec Škofja Loka
  • prireditev v Piranu
  • OŠ Dutovlje
  • Vrtec Hrastnik
  • OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
  • OŠ Trnovska vas
  • Vrtec Ribnica
  • OŠ Divača
  • Vrtec Medvode
  • Vrtec Zarja Celje
  • Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
  • Vrtec Zelena jama
  • Vrtec Ormož
  • Vrtec Ig
  • Vrtec Most na Soči
  • Vrtec Tolmin
  • Vrtec Urša
  • OŠ Vuzenica
  • Vrtec Ljutomer
  • Vrtec Oplotnica
  • Vrtec Mengeš
  • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
  • Vrtec Trbovlje
  • Vrtec Ravne na Koroškem
  • Vrtec Prevalje
  • Vrtec Kurirček Logatec
  • Vrtec Dol pri Ljubljani
  • Vrtec Ajdovščina
  • OŠ Šoštanj
  • Vrtec Zagorje ob Savi
2016/17
  • OŠ Maksa Pečarja Ljubljana
  • OŠ Šmartno pri Litiji
  • Vrtec Fram
  • OŠ Predoslje
  • OŠ Franceta Prešerna Kranj
  • prireditev Vrtojba
  • OŠ Fram
  • OŠ Jakoba Aljaža Kranj
  • Vrtec Viški Gaj
  • prireditev Kamnik
  • prireditev Zagorje
  • Vrtec Gornja Radgona
  • Vrtec Ciciban Sevnica
  • prireditev Ptuj
  • prireditev Žalec
  • prireditev Zagorje
  • OŠ Žirovnica
  • Viški vrtci
  • OŠ Staneta Žagarja Kranj
  • OŠ Gornji grad
  • OŠ Bohinjska Bistrica
  • OŠ Rače
  • prireditev Kranj Čirče
  • Vrtec Studenci Maribor
  • OŠ Šentrupert
  • Vrtec Šenčur
  • OŠ Kanal ob Soči
  • Mamin vrtec Ljubljana
  • Vrtec Škratek Svit Vodice
  • Vrtec Mavrica Trebnje
  • OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
  • Vrtec Trzin
  • Vrtec Tržič – enota Deteljica
  • OŠ Mladika Ptuj
  • OŠ Dušana Flisa Hoče
  • Vrtec Črešnjevec
  • Vrtec Mehurčki – enota Moste
  • OŠ Vodice
    • OŠ Rovte
    • OŠ Spodnja Idrija
    • prireditev Maribor
    • OŠ Pod Goro
    • Vrtec Antona Medveda Kamnik
    • Vrtci Brezovica
    • Vrtec Hrastnik
    • OŠ ob Dravinji
    • OŠ Loče
    • OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
    • Vrtec Miškolin
    • OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
    • Vrtec Cerknica
    • Vrtec Anice Černejeve Celje
    • OŠ Marije Vere Kamnik
    • Vrtec Morje Lucija
    • OŠ Benedikt
    • OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
    • Vrtec Postojna
    • Vrtec Kurirček Logatec
    • Vrtec Ajdovščina
    • prireditev Piran
    • Vrtec Zelena Jama
    • Vrtec Mengeš
    • Vrtec Ormož
    • Vrtec Ribnica
    • Vrtec Škofja Loka
    • Vrtec Most na Soči
    • Vrtec Ravne na Koroškem
    • Vrtec Tolmin
    • Vrtec Urša
    • Vrtec Zagorje ob Savi
    • OŠ Pohorskega Odreda Slovenska Bistrica
    • Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
    • Vrtec Zarja Celje
    • Vrtec Trbovlje
    • Vrtec Litija
    • Vrtec Rogaška Slatina
    • prireditev Čarobni dan – Tivoli
    • prireditev OŠ Kidričevo
    • Vrtec Prevalje
    • prireditev Zavod Kočevsko
    • OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
    • OŠ Šoštanj